Det finns manga exempel villig att samt partner sasom ar skilda